Promocijas darbu aizstāvēšana

2023. gada 20.  oktobrī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 1. k -4, 207.  auditorijā, notiks promocijas padomes Ekonomika un uzņēmējdarbība atklātā sēdē,  kurā promocijas darbu aizstāvēs

Edgars Štāls

par tēmu: “Ilgstošas sociālās aprūpes institūciju efektivitātes novērtēšana un apjoma prognozēšana Latvijas reģionos”

Recenzenti:

Dr.oec, vad.pētnieks O.Lavriņenko– Daugavpils Universitāte, Latvija;
Dr.sc.admin., asoc.prof., Juris Bārzdiņš – Latvijas Universitāte, Latvija;
Dr.hab.oec., prof., Ewa Pancer-Cybulska – Vroclavas Ekonomikas Universitāte, Polija.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, k-4, kā arī augstskolas mājaslapā


2023. gada 16.  martā plkst. 11.30 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova ielā 1, 217.  auditorijā, notiks promocijas padomes Tiesību zinātne atklātā sēdē, kurā ANATOLIY LYTVYNENKO aizstāvēs promocijas darbu “Data confidentiality in the sphere of healthcare in the laws of the European states” (Datu konfidencialitāte veselības aprūpes jomā Eiropas valstu tiesībās)  zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  iegūšanai.

Recenzenti:

Dr.iur, prof., I.Veikša – Biznesa augstskola Turība, Latvija,
Dr.iur., Elīna Stankēviča – Baltijas starptautiskā akadēmija, Latvija,
Dr.iur., assistant professor Urszula Drozdowska - University of Bialystok, Poland.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2021. gada 28. janvārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā, notiks promocijas padomes Ekonomikas un uzņēmējdarbības atklātā sēdē, kurā KONSTANTIN POZDNYAKOV aizstāvēs promocijas darbu “Reģionālo investīciju mijiedarbības ietekme uz Krievijas Federācijas ekonomiskās izaugsmes potenciālu " zinātnisko doktora grādu zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:

Dr. oec. profesore Tatjana Muravska, Stradiņa Univeristāte;
Dr. oec.,profesore Svetlana Saksonova, Latvijas Universitāte;
Dr.oec.,profesors Vitalij Klevcov, BRICS University, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "BigBlueButton " platformā iespējama, nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


2021. gada 12. janvārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā, notiks promocijas padomes Ekonomikas un uzņēmējdarbības atklātā sēdē,  kurā ALEKSANDR AVERIN aizstāvēs promocijas darbu “Reģionālās ekonomiskās politikas efektivitātes palielināšana mazās uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības jomā (kā piemēru aplūkojot Maskavas aglomerāciju)” zinātnisko doktora grādu zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:
Dr. sc.ing., profesore Žanna Caurkubule, Baltijas Starptautiskā akadēmija;
Dr.oec., profesore Elīna Gaile- Sarkane, Rīgas Tehniskā universitāte;
Dr.econ.sc.,profesors Vladimir Osipov, MGIMO University.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "BigBlueButton" platformā iespējama, nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


2020. gada 04. decembrī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā, notiks promocijas padomes Ekonomikas un uzņēmējdarbības atklātā sēdē, kurā ANDREJS ALEKSEJEVS aizstāvēs promocijas darbu “Rūpniecības politikas īstenošana Latvijā uz eksporta un importa operāciju pamata”   zinātnisko doktora grādu zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē iegūšanai.
Recenzenti:

Dr.oec., profesore Marga Živitere, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola;
Dr.oec., profesore Iveta Mietule, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
Dr.oec., profesore Irina Kuzmina-Merlino Transporta un sakaru institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "BigBlueButton" platformā iespējama, nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


2020. gada 27. augustā plkst. 12.00 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā, notiks promocijas padomes Ekonomikas un uzņēmējdarbības atklātā sēdē, kurā ALEKSANDRS SAKOVSKIS aizstāvēs promocijas darbu “MĀJOKĻU VALSTS POLITIKAS ĪSTENOŠANAS VIRZIENI LATVIJĀ” zinātnisko doktora grādu zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē iegūšanai.
Recenzenti:
Dr.oec., profesore Tatjana Muravska, (Rīgas Stradiņa universitatē);
Dr.oec., profesore Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija);
Ph.D., asoc. profesore Marianna Drazhanova (Sting Academy, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "BigBlueButton" platformā iespējama, nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


2020. gada 30. junijā plkst. 15.30 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 407. auditorijā, notiks promocijas padomes Ekonomikas un uzņēmējdarbības atklātā sēdē, kurā KRISTĪNA MAHAREVA aizstāvēs promocijas darbu “Tūrisma pakalpojumu jomas attīstības veicināšana, ar tehnoloģijas Jaunā izplatīšanas iespēja palīdzību piedāvājot tos aviopasažieriem (kā piemēru aplūkojot Latviju)” zinātnisko doktora grādu zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē iegūšanai.
Recenzenti:
Dr. sc.oec. Tatjana Golubkova, (Baltijas Starptautiskā akadēmija) profesore;
Dr.oec., Biruta Sloka, (Latvijas Universitāte) profesore;
Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā), profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


2020. gada 21. maijā plkst. 15.00 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā, notiks promocijas padomes Ekonomikas un uzņēmējdarbības atklātā sēdē, kurā NIKOLAJS SUĻIMA aizstāvēs promocijas darbu “BEZPILOTA LIDAPARĀTU KOMERCPAKALPOJUMU TERITORIĀLAIS IZVIETOJUMS REĢIONĀ (KĀ PIEMĒRU APLŪKOJOT KOSTARIKU)” zinātnisko doktora grādu zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē iegūšanai.
Recenzenti:
Dr.oec., profesore Tatjana Muravska (Rīgas Stradiņa universitatē);
Dr.oec., profesore Biruta Sloka (Latvijas Universitāte);
Dr.oec., profesore Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


2020. gada 18. februārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
ZHAXAT KENZHIN zinātniskā doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «MŪSDIENU PIEEJAS CILVĒKRESURSU KĀ GALVENĀ REĢIONĀLĀS KONKURĒTSPĒJAS FAKTORA NOVĒRTĒJUMAM (KĀ PIEMĒRU APLŪKOJOT KAZAHSTĀNAS REPUBLIKAS RIETUMKAZAHSTĀNAS APGABALU)».
Recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko (Baltijas Startautiskās Akadēmija), profesore; Dr. oec. Marga Živitere (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola),profesore; Dr.oec. Gabdualiyeva Raushan (Rietumkazahstānas Inovācijas Universitāte), profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2019. gada 20 decembrī plkst. 12.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
KONSTANTĪNS SAVENKOVS doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Latvijas nacionālās inovācijas sistēmas sadarbīgā modeļa izveides un attīstības konceptuālās pieejas».
Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska (Rīgas Stradiņa universitatē), profesore; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā), profesore; Ph. D. Marianna Drazhanova (Academy of Sting, Čehija), asoc. profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2019. gada 04 jūlijā plkst. 12.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
ALLA IĻJINA doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «ĀRĒJĀS VIDES IETEKMES UZ MĀRKETINGA KOMPLEKSU LATVIJAS KULTŪRAS NOZARĒ NOVĒRTĒJUMS».
Recenzenti: Dr. sc. ing. Žanna Caurkubule – (Baltijas Starptautiskā akadēmija) profesore, Dr. oec. Marga Živitere – (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola ISMA) profesore, Dr. oec. Elīna Gaile- Sarkane – (Rīgas Tehniskā universitāte) profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2019. gada 17. janvārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
ZANE ZEIBOTE doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Klasteri kā reģionālo politiku un konkurētspēju ietekmējošos faktors».
Recenzenti: Dr.oec. Elita Jermolajeva, (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte), Dr. oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte) profesore, Dr. oec. Elīna Konstantīnova, (Ventspils Augstskola) profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2019. gada 17. janvārī plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
BALAJARS AĻIJEVS doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Inovācijas procesu ietekme uz Latvijas kuģu būves nozares konkurētspēju».
Recenzenti: Dr.oec. Žanna Caurkubuke (Baltijas Starptautiskā akadēmija), profesore; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā), profesore; Ph. D. Marianna Drazhanova (Academy of Sting, Čehija), asoc. profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2018. gada 14. decembrī plkst. 10.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Juridiskā zinātne promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 1, 217. auditorijā.
SALAVAT DILMUKHAMETOV doktora (Ph. D.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs tiesību zinātne promocijas darbu «Neklasificēti līgumi Kazahstānas, Latvijas un Vācijas civiltiesību jomā: salīdzinošā juridiskā analīze».
Recenzenti: Dr.iur. A.Baikovs (Baltijas Starptautiskā akadēmija) docents; Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola Turība) profesore; Dr.iur. Svetlana Moroza (Kaspijas Universitāte, Kazahstāna) profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2018. gada 22. februārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
GULSARA DYUSSEMBEKOVA doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Valsts kontroles sistēmas programmu efektivitātes novērtējums: principi un metodiskās pieejas».
Recenzenti: Dr.oec. prof. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors, Dr.oec. Lūcija Kavale (Latvijas Universitāte), profesore, PhD Juraj Nemec Masaryk (University profesors, Čehija), profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2018. gada 23. janvārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
ANDREJS SURMAČS doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Finanšu politikas attīstība Rīgā un Pierīgas reģionā».
Recenzenti: Dr.oec. Žanna Caurkubuke (Baltijas Starptautiskā akadēmija), asoc. profesore; Dr.oec. Olga Lukašina (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola), profesore; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2018. gada 23. janvārī plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
DANA BEKNIYAZOVA doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Inovāciju darbības valstiskais regulējums Kazahstānas Republikas reģionos».
Recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko (Baltijas Starptautiskā akadēmija), profesore; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), profesore, PhD. Marianna Drazanova (STING ACADEMY), asoc.prof.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2017. gada 25. augustā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
MAKSIMS RAPOPORTS doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu
« Mārketinga komunikācijas kompleksa izmantošanas neformālās izglītības joma (autoskolas pakalpojumi) analīze ».
Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), profesore; PhD asoc.prof. Marianna Drazhanova (STING ACADEMY, Czech Republic) profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2017. gada 25. augustā plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā.
KRISTĪNE KAĻIŅINA doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu
« Mārketinga un ārzemju studentu integrācijas savstarpēja mijiedarbība Latvijā ».
Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), profesore; PhD Mosad Zineldin (Linnaues University, Zviedrija) profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2017. gada 1. martā plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319. auditorijā.
ANVAR IRCHAEV doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Uzbekistānas mājsamniecību ietaupījumu plānošana».
Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), profesore; hab.Dr.oec. Marek Cisek (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), profesors Polijā.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2016. gada 26. maijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319. auditorijā.
JEĻENA POPOVA doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu
„Sociālo modeļu faktori, kas ietekmē reģiona cilvēku kapitāla attīstību”.
Recenzenti: Dr.oec.Valerijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Iveta Mietule (Rezeknes Augstkola), profesore; PhD Juraj Nemec (Masaryk University) profesors Čehijas Republikā.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.


2016. gada 4. jūlijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319. auditorijā.
PO YUAN HSIAO
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu
«Integrācija un brīvo ekonomisko zonu reģionālās ekonomikas attīstība Taivānā un Ķīnā».
Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska (Latvijas Universitāte), profesore; Dr.oec. Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece ; PhD Mosad Zineldin (Linnaues University) profesors Zviedrijā.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā.