EURAXESS

nap

Valsts izglītības attīstības aģentūra kā EURAXESS galvenās institūcija Latvijā ir izveidojusi EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīklu.

EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu zinātniekiem par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā. Papildus, EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls nodrošinās informāciju un kontaktus atbalsta saņemšanai ārvalstīs tiem zinātniekiem, kas plāno doties izejošajā mobilitātē.

EURAXESS ir viena no Eiropas Pētniecības telpas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti Eiropā un trešajās valstīs un atbalstīt atvērtu darba tirgu zinātniekiem.

Iniciatīvas mērķa sasniegšanai Eiropas Komisija ir izveidojusi un sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un sadarbības partneriem trešajās valstīs-  Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Karību jūras valstīs, DA Āzijā, Indijā, Ķīnā, Japānā, D-Korejā, nodrošina EURAXESS tīkla un speciāla izveidotā portāla https://euraxess.ec.europa.eu/ darbību.

Šobrīd EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīklā ir iesaistījušās šādas valsts augstākās izglītības iestādes- Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes augstskola, privātās augstākās izglītības iestādes- Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, biznesa augstskola “Turība”, Latvijas Kristīgā akadēmija, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Juridiskā augstskola, Baltijas Starptautiskā akadēmija un zinātniskās institūcijas- Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, nodibinājums “Vides risinājumu institūts”.

Lai nodrošinātu EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla aktīvu darbību, regulāri tiek rīkotas EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla dalībnieku apmācības, kā arī aktualizēta informācija interneta vietnē www.euraxess.lv, kas ir galvenais EURAXESS tīkla informācijas avots par Latviju pētnieku mobilitātes veicināšanai, un EURAXESS Latvia “Facebook”lapā,

EURAXESS pasākumi Latvijā tiek rīkoti Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.5./17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” ietvaros.