Bakalaura studiju programmas

Studiju virziens “Māksla”
...
Digitālas vizualizācijas dizains

Profesionālā bakalaura studiju programma

Mēs veidojam nākotni! BSA Dizaina skola tika izveidota 1998. gadā, pirmā programmu licencēšana notika 1999. gadā, un nosaukums tika iegūts 2007. gadā. BSA DS programmas pasniedz speciālisti ar bagātu praktisko pieredzi no Latvijas un ārvalstīm.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Ekonomika”
...
Eiropas ekonomika un bizness

Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo tā ir Eiropas līmeņa ekonomista sagatavošanas programma, kas ļauj absolventam iegūt ne tikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences ekonomista profesijā, lai vadītu ekonomiskos procesus un resursus makro- un mikrolīmenī.

Kursa apraksts
...
Finanšu vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Programma sagatavo augsti kvalificētus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm; viņi spēj realizēt savu profesionālo darbību inovatīvas ekonomikas apstākļos finanšu jomā Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Tiesību zinātne”
...
Tiesību zinātne

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sagatavo kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātņu speciālistus, ar iespēju turpināt studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistratūrā.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Psiholoģija”
...
Psiholoģija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas apmācības specifika izpaužas eksperimentālās psiholoģijas, kognitīvās psiholoģijas, neiropsiholoģija, sociālās psiholoģijas, implicītās sociālās izziņas paradigmā. Studenti ne tikai iegūst teorētiskās zināšanas, bet arī apgūtās zināšanas spēj izmantot praktiskās nodarbībās, kuras tiek veiktas Neirokognitīvo un implicīto procesu izpētes laboratorijā.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”
...
Eiropas studijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kuri orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā, un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgiem speciālistiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Tulkošana”
...
Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Profesionālā bakalaura studiju programma

Mūsu programma vienīgā Latvijā sniedz iespēju izvēlēties apmācības moduli: divvalodu tulkošanu vai trīsvalodu tulkošanu; apmāca tulkot gan rakstiski, gan mutiski, kas ļauj cilvēkam izvēlēties sev piemērotāko profesionālo aicinājumu; apmāca lietot mūsdienu tehnoloģijas tulkošanas jomā.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Sociāla labklājība”
...
Sociālais darbs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Sociālā darba speciālisti palīdz sakārtot un harmonizēt cilvēku un sociālās vides attiecības un rod problēmu risinājumus, kas palīdz uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos darbiniekus, kuri varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, krīzes centros u.c.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, Tūrisma un atpūtas organizācija”
...
Tūrisma un viesmīlības vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Programma dod iespēju ne tikai kļūt par augstas klases speciālistu globālajā tūrisma jomā, bet izmantot nozares iespējas jebkurā darbības jomā. Šī mērķa sasniegšanai mēs izmantojam mūsdienu apmācības tehnoloģiju visas iespējas. Studiju laikā uzsvars tiek likts uz kreatīvo tehnoloģiju apgūšanu, uz zināšanu un prasmju apgūšanu par komandas darbu un projektu metodoloģijām.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
...
Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo studiju programmas apgūšana ļauj absolventam iegūt netikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences, piem. sociālajā menedžmentā un sociālajā uzņēmējdarbībā.

Kursa apraksts