Par mums

IEGULDĪJIET SAVĀ NĀKOTNĒ!

KĀPĒC BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA?

 1. BSA ir viena no lielākajām nevalstiskajām augstākās izglītības iestādēm Baltijas valstīs, kas tika dibināta 1992. gadā.
 2. Mēs esam  oficiāli akreditēta Latvijas augstskola, kas nodrošina atzītās visā pasaulē studiju programmas.
 3. Mēs nodrošinām Eiropas līmeņa augstāko izglītību.
 4. Mēs piedāvājam 26 studiju programmas un 8 studiju virzienus.
 5. Visi izglītības līmeņi:
  1. Koledžas programmas (īsa cikla profesionālā augstākā izglītība, pamatojoties uz pabeigto vidējo izglītību);
  2. Akadēmiskā un profesionāla bakalaura grāda programmas;
  3. Akadēmiskā un profesionālā maģistra grāda programmas;
  4. Doktora programmas;
 6. 2057 studenti, 1046 pilna laika studenti un vairāk nekā 30 000 absolventu.
 7. Daudznacionāla studiju vide – 500 ārvalstu studenti no 30 valstīm.
 8. 400 sadarbības līgumi ar universitātēm visā pasaulē, ieskaitot 145 starpuniversitāšu līgumus ERASMUS+ programmas ietvaros ar universitātēm no 25 Eiropas valstīm.
 9. Lekcijas, semināri un meistarklases, ko vada augsti kvalificēti pasniedzēji, pētnieki un biznesa vides profesionāļi, no kuriem 110 ir profesori un speciālisti ar doktora grādu.
 10. 5 kultūras un informācijas centri: Vācijas centrs, Ziemeļvalstu centrs, Malopolska ekonomiskās pārstāvniecības birojs, Eiropas Savienības informācijas centrs, Latviešu centrs.
 11. Mākslas galerija “BiArt”, Rēriha zāle, Keramikas un zīmēšanas studija, V.Visocka centrs.
 12. Attīstīta materiāli tehniskā bāze, zinātniskās bibliotēkas un 17 lasītavas, 3 kafejnīcas, 12 datoru laboratorijas, telekonferenču tiltu sistēma, grāmatnīca un konferenču centrs “Lomonosov”.
 13. Spēcīgi sakari ar Latvijas un starpnacionālajām organizācijām, asociācijām, biznesa vidi un arodbiedrībām.

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA IR SAVU IESPĒJU PASAULE!

MĒS VARAM PIEDĀVĀT JŪSU STUDIJĀM:

 • izvēlēties sev piemērotu studiju režīmu: pilna laika studijas, nepilna laika studijas, neklātienes studijas;
 • izveidojiet savu individuālo studiju plānu vai grafiku;
 • apvienot studiju programmas līmeņus vai studiju režīmus dažiem studiju virzieniem (programmas 2 + 2 gadi);
 • piedalīties studiju un profesionālās prakses apmaiņas programmās ERASMUS+ un ERASMUS-Placement un saņemt Eiropas stipendiju;
 • apmeklēt un piedalīties mūsu zinātniskajās un pētniecības konferencēs, vasaras un ziemas skolās, praksēs, īsos kursos un profesionālās programmās, kopā ar mūsu partneru universitātēm;
 • pieteikties vienai no starpuniversitāšu studiju programmām kopā ar mūsu partneru universitātēm;
 • attīstīt un uzlabot savu profesionālo un valodas prasmi, apgūstot vācu, latviešu, franču, krievu, angļu valodu un pirms iestāšanās Akadēmijā apmeklēt Starptautisko Sagatavošanas programmu ārvalstu studentiem;
 • kļūt par mūsu Studentu Parlamenta locekli, kā arī piedalīties mūsu studiju programmu aktivitātēs un pasākumos;
 • izvēlieties savu apmešanās vietu: studentu viesnīcas un hosteļi, kopmītnes, dzīvokļi vai istabu īre;
 • apmeklēt kursus no dažādām studiju programmām un virzieniem;
 • saņemt padomus un konsultācijas par imigrāciju, augstskolas dzīvi un studijām no mūsu Vīzu nodaļas un Studentu atbalsta centra;
 • pieteikties Latvijas valsts stipendijai (studiju programmām ar angļu valodas mācību valodu). Pilnīga informācija par Latvijas valsts stipendiju ir pieejama šeit: http://viaa.gov.lv//eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/.