Prorektors

Cienījamie studenti, maģistranti, doktoranti, kolēģi! Esat sveicināti mūsu augstskolas interneta vietnē. Mūsu augstskola lepojas ar zinātniskām un kultūras tradīcijām, kā arī ar ilgstošu darba pieredzi. Gan apmācība, gan pasniedzēju darbs augstskolā ir cieši saistīts ar zinātni, savukārt zinātniekiem ir jāpiemīt svarīgu īpašību kopumam, – viņiem jābūt talantīgiem, strādīgiem, pacietīgiem un zinātkāriem, godprātīgiem un kompromisus neatzīstošiem.

Zinātne ir sevišķa, unikāla cilvēka darbības nozare, kas apvieno visdažādāko disciplīnu un novirzienu pārstāvjus.

Mums ir izdevies daudz ko paveikt: ikgadējās starptautiskās konferences, zinātnisko rakstu, monogrāfiju, mācības līdzekļu izdošana, mūsu kolektīva piedalīšanās zinātniskos projektos, taču vēl vairāk veicamā mūs gaida turpmāk. Mēs ticam, ka sasniegsim tos augstos mērķus, kurus esam sev uzstādījuši. Un to garantē Baltijas Starptautiskās akadēmijas komandas – domubiedru kolektīva talants, enerģija un spēja radīt.

Mēs patiesi ceram, ka mūsu vietnē Jūs radīsiet iespējas, lai realizētu savu pētniecisko darbību, un novēlam visiem mūsu akadēmijas studentiem, kas mācās visās mūsu augstskolas programmās, iepazīt apbrīnojamo un visnotaļ attīstošo zinātnei piederošo pasauli. Un mūsu profesori un pasniedzēji jums palīdzēs šajā izzināšanās ceļā!

Zinātniskā darba prorektors

Socioloģijas doktors Vladislavs Volkovs

Pieņemšanas laiks:
Otrdien no 14.00 – 16.00
Ceturtdien no 16.00 – 18.00
Valērijas Seiles iela 4, 115. kab.

Atskaite par zinātnisko darbu par 2017./2018. st.g.

Atskaite par zinātnisko darbu par 2018./2019. st.g.