Zinātniskās darbības virzieni

Zinātniskā virziena nosaukums

Organizācijas-partneri

Zinātniskie vadītāji no BSA

Virziens-Ekonomika un finanses

Baltijas jūras valstu ekonomikas politikas pārveidošana

BSA,

Siedlices Dabaszinātņu un humanitāro zinātņu universitāte

As.prof. S.Buka,

Ekonomika, finanses, grāmatvedība un vadība: mūsdienu attīstības tendenču un perspektīvu analīze

BSA,

Harkovas banku lietu institūts (Ukraina)

Prof. Ž.Caurkubule

Virziens - viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizēšana

Starpkultūru komunikāciju un kultūra tūrisma jomas

mantojuma attīstībā

BSA,

Harkovas Nacionālā universitāte (Ukraina),

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Doc. M. Gunare,

Doc. N. Pazuhina,

Tūrisms kā faktors mazo pilsētu attīstībā

BSA,

Pašvaldību Tūrisma Informācijas Centri

Doc. M. Gunare,

Doc. J. Voznuka,

Lektore A. Rogale-Homika

Virziens -Tiesību zinātne

Mūsdienu tendences privāttiesību attīstībā un pārveidošanā

BSA

As.prof. T.Jurkeviča, Doc. I.Cvektova

Cilvēktiesību aizsardzība Eiropas Savienībā

BSA

Doc. A. Gabrieļans,
Prof. H. Šimkuva

Virziens - Eiropas Studijas

Kultūru daudzveidība Eiropas Savienībā

BSA,

Tehnoloģiju Tallinas Universitāte (Igaunija),

As. prof. V.Volkovs