BSA un ārvalstu universitāšu kopīgo starptautisko zinātnisko konferenču plāns 2024. gadā

 

Konferences nosaukums

Konferences norises vieta, laiks

XIV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference

“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

Rīga

10.-11.05.2024.

BSA un  Sedlces Dabaszinātņu un humanitāro zinātņu universitātes starptautiskais apaļais galds

“Suverenitāte, drošība, stabilitāte”

Varšava (Polija)

4.-5.6.2024.

BSA un Kijevas Agrārā universitāte,

Ukrainas Nacionālā agrāro zinātņu akadēmija

"Amerikāņu lauksaimniecības izglītības standartu ieviešana Ukrainā: pilsoniskā līdzdalība, kvalitātes uzlabošana un demokrātiskā attīstība"

Kijeva (Ukraina)

10.6.2024.

BSA un Trīs jūru universitāšu tīkls

“Izaicinājumi un iespējas universitāšu digitālajā nākotnē”

Ļubļina (Polija)

12.-13.06.2024.

V Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Daudzdimensionāls tulkojums: no zinātnes uz mākslu”

Rīga

20.-21.09.2024.

XIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Rīga

13.-14.12.2024.