BSA Informācijas un Kultūras Centri

Baltijas Starptautiskā akadēmija ir augstskola, kas sadarbojas un uztur partnerattiecības ar vairāk nekā 130 augstskolām no 22 Eiropas valstīm. Pēdējā laikā arī Āzijas un Āfrikas jauniešu vidū ir palielinājusies interese par studijām BSA.

Tas veicina multikulturālas vides attīstību augstskolas sienās.

Informācijas un Kultūras Centri (IKC) tiek aicināti sniegt informācijas atbalstu šādā daudznacionālā vidē. IKC tika izveidoti informācijas atbalsta nolūkā ne tikai studentiem, bet arī plašai sabiedrībai: zinātniekiem, pētniecības iestādēm, juristiem, psihologiem, kulturologiem. Centros notiek dažādi pasākumi.

Pirmais Informācijas un kultūras centrs - Vāciski runājošo valstu valodas un kultūras centrs - tika atvērts 2006. gadā, pateicoties sadarbībai ar Berlīnes Atvērtās universitātes profesoru Manfrēdu Kerneru. Centra darbība ir vērsta uz vācu valodas un kultūras popularizēšanu. Centra bibliotēka sastāv no grāmatām par ekonomiku, tiesībām, politiku, psiholoģiju, kultūroloģiju vācu valodā. Lielāko daļu grāmatu ziedoja prof. Manfrēds Kerners. Daudzas publikācijas par mārketingu, PR tehnoloģiju, reklāmu un tūrismu ziedoja prof. Marina Gunare. Auditorija, kurā atrodas IKC, tiek izmantota ģermāņu valodu apguvei.

Sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku un tās ilggadējo direktori Ventu Koceri tika izveidots Latvijas Kultūras un Latviešu Valodas Informācijas Centrs, kurš tiek aicināts iepazīstināt ar Latvijas vēsturi, kultūru un mākslu. Grāmatu krājums par Latvijas vēsturi, kultūru, etnogrāfiju tiek regulāri papildināts ar grāmatām no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājuma un pateicoties privātpersonu ziedojumiem. Šis centrs ir neatņemama sastāvdaļa izglītības iestādes ievadekskursijā ārvalstu studentiem.

2011. gada vasarā darbu uzsāka Eiropas Savienības Informācijas Centrs. Šādi centri ES valstīs ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību Eiropas Komisija sniedz sabiedrībai informāciju par aktuālajām norisēm ES. Centros ir pieejami informatīvi materiāli par tiesībām, ekonomiku, ES politiku, Eiropas integrāciju, tās vēsturi un starptautiskajām attiecībām. Šādi centri ir "tiešs ceļš" uz jaunāko informāciju par ES pieejamajām programmām un dotācijām, konkursiem un vakancēm.

Centrs ir paredzēts, lai atbalstītu zinātniekus, pētniekus, pētniecības institūtus, kā arī juristus, ekonomistus, psihologus, sociālos darbiniekus, uzņēmējus, kuru darbība ir saistīta ar ES. Centrs visām ieinteresētajām personām nodrošina piekļuvi ES oficiālo iestāžu publikācijām un materiāliem. Centrā tiek organizēti dažādi pasākumi plašai sabiedrībai: konferences, lekcijas, konsultācijas, semināri, izstādes un diskusijas par aktuālām tēmām.

2013. gadā pēc Zviedrijas Karaliskās akadēmijas profesora Otto Valenberga iniciatīvas tika izveidots Ziemeļvalstu Informācijas Centrs. Centrā ir apkopota informācija par Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Islandes ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru. Ir vārdnīcu, mācību grāmatu kolekcija par Skandināvijas valstu valodu izpēti, skandināvu autoru daiļliteratūra gan oriģinālvalodā, gan tulkojumos citās valodās.