Uzņemšanas kārtība

BSA uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība 2023./2024.m.g. (.pdf)

BSA uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība 2024./2025.m.g. (.pdf)

 

 Starptautisko reflektantu, studentu un aģentu uzmanībai!

No 2024. gada 1. janvāra tiks palielināts minimālais finanšu līdzekļu apmērs, kam jābūt pamatotam ar derīgu bankas izziņu. Nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs tiks noteikts sekojoši:

 • ne mazāk par minimālo mēneša darba algu (700 EUR/mēnesī jeb 8400 EUR/gadā).

 

 1. Savākt nepieciešamos dokumentus uzņemšanai.
 2. Jūs varat uzreiz veikt maksājumu par dokumentu iesniegšanu (tikai pārskaitīšanā):
 • Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji – 25 €,
 • Ārzemju reflektantiem no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis un UK  – 150 €
 • Ārzemju reflektantiem no valstīm, kuru pilsoņiem veic papildus pārbaudi  – 250 € 

Konts, lai pārskaitītu maksājumu par dokumentu iesniegšanu:

SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”
PVN Nr. LV 40003101808
A/S “Swedbank”
IBAN: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22

 1. Iesniegt dokumentus Uzņemšanas komisijā (Valērijas Seiles iela, 4 - 214), aizpildīt iesniegumu.
 2. Iestājoties programmā “Datordizains, digitālā vizualizācija” un “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” jākārto iestājpārbaudījumi.
 3. Apmaksāt pirmo studijas posmu.
 4. Pēc maksājuma veikšanas iesniegt maksājuma uzdevuma kopiju Uzņemšanas komisijai. Līgumu var noslēgt tikai pēc apmaksas!

Iespējamie apmaksas varianti:

 • apmaksa par vienu mēnesi (vai par vairākiem mēnešiem);
 • apmaksa par vienu semestru;
 • apmaksa par mācību gadu -10% atlaide.

Pēc uzņemšanas Jūs varat nekavējoties noformēt studenta apliecību – ISIC (International Student Identity Card). Šī karte sniedz Jums dažādas privilēģijas visā pasaulē. Detalizēta informācija par ISIC: https://www.isic.lv/lv
Informācijā par Swedbank ISIC karti: swedbank.lv/jauniesiem

Piezīme: Ja Jūs noformējat apvienoto ISIC karti kopā ar Swedbank maksājumu karti – nav jāmaksa par kartes noformēšanu.