"Шляхом до істини…", jeb bibliotekāru ietekme uz akadēmisko godigumu augstskolas izglītības un zinātnes vidē

Krājumā ir iekļauti III zinātniskās tiešsaistes konferences materiāli par ciklu "I paaudze bibliotēka: izaicinājumi, prognozes, gaidas", kas notika, pamatojoties uz V.N.Karazina Harkovas Nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas 2021. gada maijā un oktobrī.

Konferences tēma: "Шляхом до істини…", jeb bibliotekāru ietekme uz akadēmisko godigumu augstskolas izglītības un zinātnes vidē. Konferencē tika apspriesti jautājumi par akadēmisko godīgumu, zinātnisko publikāciju kvalitāti, inovācijām bibliotēku darbā, lietotāju apkalpošanas problēmām pandēmijas laikā u.c. Šie materiāli var būt noderīgi bibliotekāriem, skolotājiem, studentiem un ikvienam, kas iesaistīts zinātniskajā darbā un bibliotēku resursu izmantošanā.

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17084