LV RU EN


 Zinātniskais darbs
Nodarbību saraksts
Kursi
 Kontakti
  Nodarbību saraksts
 
 

Latviešu plūsma:

Programma
"Tiesību zinātne" (diena)


Programma
"Tiesību zinātne" (vakars)


Programma
"Tiesību zinātne" (neklātiene)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (diena)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (vakars)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (neklātiene)


Programma
"Finanšu vadība" (diena)


Programma
"Finanšu vadība" (vakars)


Programma
"Finanšu vadība" (neklātiene)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (diena)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (vakars)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (neklātiene)


Izmaiņas

Programma
"Maza un vidējā biznesa vadība"Krievu plūsma:

Programma
"Tiesību zinātne" (diena)


Programma
"Tiesību zinātne" (vakars)


Programma
"Tiesību zinātne" (neklātiene)


Programma
Tiesību zinātne - Jurista palīgs" (diena).


Programma
"Uzņēmējdarbība" (diena)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (vakars)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (neklātiene)


Programma
"Finanšu vadība" (diena)


Programma
"Finanšu vadība" (vakars)


Programma
"Finanšu vadība" (neklātiene)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (diena)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (vakars)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (neklātiene)


Izmaiņas

Programma
"Rakstveida un mutvārdu tulkošana"


Programma
"Tūrisma un viesmīlības vadība"


Programma
"Programmēšana un datorproektēšana"


Programma
"Kultūras vadība"


Konsultācijas


BSA Dizaina skola:

Programma
"Vides dizains"


Programma
"Datordizains"Profesionālais bakalaurs
Psiholoģija (diena)

Psiholoģija (vakars)

Psiholoģija: vakara (nepilna laika) nodaļa

Studiju virziens “Sociālā labklājība”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma
Sociālās palīdzības organizators

Profesionālā bakalaura studiju programma
Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programma
Sociālais darbs 1,5 gadi

Sociālais darbs 2 gadi

Studiju programma "Eiropas ekonomika un bizness"

Profesionāla maģistra studiju programma
"Cilvēku resursu vadīšana"
dienas nodaļa Maģistrantūra "Psiholoģija" 1. kurss

Maģistrantūra "Psiholoģija" 2. kurss

Maģistrantūra "Privāttiesības".

Maģistrantūra "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" 3. semestris

Maģistrantūra "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" 4. semestris

Study program "Business Management and Administration" 3 term English stream (full -time)

Study program "Business Management and Administration" 4 term English stream (full -time)

Maģistrantūra "Starptautiskās finanses"

Maģistrantūra "Krimināltiesības". Septembris un oktobris.

Maģistratūra "Komunikācijas vadība atpūtas un izklaides industrijā."

Doktorantūra "Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika" 1. kurss 1. un 2.semestris

Doktorantūra "Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika" 2. kurss 3. semestris

Doktorantūra "Juridiskā zinātne" 1. kurss 1. semestris

Doktorantūra "Juridiskā zinātne" 2. kurss 3. semestris

TV-tiltu, semināru un pasniedzēju izbraukumu grafiks 2017./2018.studiju gada 2.pusgadam (pavasara semestris)

Akadēmisko parādu kārtošanas grafiks

Informācija 4.kursa studentiem:


Diplomdarbu tēmas:
Copyright © by The Baltic International Academy 2016